CO 3810 8-12  mm 100x
CO 3811 10-16 mm 100x
CO 3812 12-22 mm 100x
CO 3813 16-27 mm 100xArt.Nr.: AKTION-PST18-CAR111